Autor: Kasia Bartosiewicz

Bezpieczeństwo, zdrowie, wolność czy  dobra jakość życia, te wartości są celem każdego z nas i podstawą dobrobytu współczesnego społeczeństwa. Jednym z najważniejszych aspektów jakości życia jest swobodny dostęp do dóbr, produktów, usług i możliwość udziału w życiu społecznym i publicznym. Ale ten dostęp nie zawsze jest równy dla wszystkich – bo ludzie na różnych etapach życia mają różne potrzeby,  różne możliwości i różne ograniczenia.

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami funkcjonuje już od ponad czterech lat, ale w rzeczywistości w tym temacie zaczęto faktyczne działania dopiero od mniej niż dwóch lat.

W ramach programu Dostępność Plus, który powstał w ramach ustawy o dostępności, zostały wyszczególnione 3 filary dostępności:

 • Dostępność architektoniczna
 • Dostępność informacyjno – komunikacyjna
 • Dostępność cyfrowa

Każdy z tych filarów realizuje różne potrzeby i niweluje różnorodne ograniczenia oraz bariery. I każdy z tych filarów jest tak samo ważny dla wszystkich doświadczających ograniczeń w dostępie.

Kto jest odbiorcą tej ustawy? Kim jest osoba ze szczególnymi potrzebami?

Każdy!

Dostępność dotyczy nas wszystkich, ale w codziennym życiu jej brak jest dostrzegany głównie przez osoby o  indywidualnych potrzebach, wynikających z braku sprawności – pełnej, trwałej lub czasowej. Dostępność jest ważna w szczególności dla:

 • Osób poruszających się na wózkach, o kulach, o ograniczonej możliwości poruszania się;
 • osób niewidomych i słabowidzących;
 • osób głuchych i słabosłyszących;
 • osób głuchoniewidomych;
 • osób z niepełnosprawnościami psychicznymi i intelektualnymi;
 • osób starszych i osłabionych chorobami;
 • kobiet w ciąży;
 • osób z małymi dziećmi, w tym z wózkami dziecięcymi;
 • osób mających trudności w komunikowaniu się z otoczeniem (także z rozumieniem języka pisanego albo mówionego);
 • osób o nietypowym wzroście (w tym również dzieci), m.in. osób niskorosłych;
 • osób z ciężkim lub nieporęcznym bagażem, towarem

Każdy z nas na różnych etapach życia doświadcza barier i ma problem z wykonaniem choćby najprostszych zadań.

Teraz my wszyscy mamy szansę stworzyć lepszą rzeczywistość dla nas wszystkich a w szczególności dla tych, którzy barier i ograniczeń doświadczają częściej, a nawet przez całe życie.

Dlatego też realizowanie zadań w ramach tej ustawy jest tak istotne.

Życzę tego sobie jako osobie ze znaczną niepełnosprawnością, jak i wszystkim, aby każdy z nas i każdy z was mógł pełnoprawnie korzystać ze wszystkich możliwości jakie daje nam życie.