W pracy menedżera kluczowymi umiejętnościami są: umiejętność współpracy, podejmowania decyzji, wyznaczania zadań pracownikom, wspierania ich, wymaganie i egzekwowanie pożądanych zachowań, komunikatywność, umiejętność pracy on the job.
Podczas szkolenia koncentrujemy się na nabyciu kluczowych i niezbędnych umiejętności menedżerskich potrzebnych do sprawnego zarządzania zespołem oraz sprawnej organizacji pracy w codzienności szefa zespołu

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest nabycie umiejętności menedżerskich potrzebnych do sprawnego zarządzania zespołem oraz sprawnej organizacji pracy w codzienności szefa zespołu. Koncentrujemy się szczególnie na nabyciu kluczowych umiejętności:

 • sprawnego kierowania zespołem
 • wypracowania autorytetu i wiarygodności w oczach swojego zespołu
 • skutecznego komunikowania się i rozwiązywania konfliktów
 • odpowiedniego motywowania pracowników
 • bycia asertywnym
 • wyznaczania zadań pracownikom
 • egzekwowania odpowiednich zachowań
 • wspierania pracowników w osiąganiu celów poprzez pracę z nimi nad obszarami do rozwoju (on the job)
Modern switch with the word skill on the top with the words novice, average, skilled, specialist and expert around it. Black backgorund. Concept of training

Zgłoszenie chęci udziału:

Imię i nazwisko*
Adres email*
Numer telefonu*
Temat szkolenia*

Program szkolenia:

Rola i zadania menedżera

 • Skuteczność menedżera – czym jest i co na nią wpływa
 • Umiejętności przydatne w pracy menedżera
 • Cechy sprawnego menedżera

Autorytet i zaufanie w zespole

 • Budowanie autorytetu
 • Zachowania niszczące autorytet
 • Wypracowywanie zaufania w zespole

Komunikacja w grupie

 • Podejmowanie decyzji przez grupę
 • Proces decyzyjny
 • Trudności związane z podejmowaniem decyzji
 • Sposoby radzenia sobie z trudnymi sytuacjami
 • Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych

Zarządzanie sytuacyjne wg Blancharda

 • Diagnozowanie etapów rozwoju pracowników wg Blancharda
 • Style zarządzania a sposób pracy z pracownikiem (wsparcie-szkolenie-coaching)
 • Zarządzanie poprzez cele
 • Rozwijanie potencjału pracowniczego z uwzględnieniem typów osobowości

Delegowanie i wyznaczanie pracownikom zadań

 • Cel delegowania zadań
 • Sposoby delegowania zadań
 • Egzekwowanie wykonania zadania i odpowiednich zachowań
 • Informacja zwrotna (SPINKA, kanapka)

Motywowanie

 • Motywacja – czym jest i jaki jest jej mechanizm
 • Indywidualne motywatory – czym są i jak je rozpoznać
 • Jak ustalić sposób skutecznego motywowania pracowników
 • Jak skutecznie motywować

Stres i strategie radzenia sobie ze stresem

 • Czym jest stres i jaka jest jego rola
 • Mechanizmy powstawania stresu
 • Oznaki stresu
 • Predyspozycje osobowościowe a stres
 • pozytywne aspekty stresu
 • rozpoznanie własnych stresorów
 • Techniki radzenia sobie ze stresem

Praca „on the job”

 • Jak ustalić z pracownikiem obszar do rozwoju
 • Jak wspierać pracownika w osiąganiu przez niego celu
 • Praca „on the job”
 • Informacja zwrotna SPINKA Kanapka

Podsumowanie

 • Wnioski

 

Czas trwania: 3 dni szkoleniowe

Grupa docelowa:

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które przygotowują się do objęcia stanowiska menedżerskiego lub też już stawiają pierwsze kroki w roli menedżera. Zapraszamy również wszystkie inne osoby, które chcą w przyszłości pracować na stanowisku lidera zespołu

Korzyści z udziału w szkoleniu:

Uczestnicy szkolenia:

 • wejdą w rolę menedżera z odpowiednimi zasobami wiedzy i kompetencji, dzięki czemu poczują się pewnie na nowym stanowisku pracy
 • będą umieli budować swój autorytet w zespole
 • będą umieli sprawnie komunikować się z innymi, rozwiązywać pojawiające się problemy oraz konflikty
 • wypracują postawę asertywną, która wpłynie pozytywnie na budowanie wizerunku szefa
 • nauczą się, jak delegować zadania i oceniać pracowników
 • poznają metody motywowania podległego zespołu

Korzystając ze szkolenia otrzymasz:

 • komplet materiałów szkoleniowych
 • lunch
 • dostęp do całodziennego bufetu kawowego
 • imienny certyfikat ukończenia szkolenia
 • gwarancję indywidualnych konsultacji z trenerem przez 6 miesięcy od zakończenia szkolenia (telefonicznych i mailowych)

Metody szkolenia:

Trenerzy przekazują wiedzę teoretyczną angażując uczestników szkolenia do aktywnego udziału w szkoleniu

Trenerzy angażują uczestników szkolenia do przećwiczenia poznawanych umiejętności poprzez specjalnie przygotowane zestawy zadań, kreatywnych ćwiczeń i innych aktywności

Trenerzy aktywizują grupę w celu wspólnego poszukiwania nowych pomysłów, kreatywnych rozwiązań, nowych dróg.

Trenerzy stosując to narzędzie umożliwiają uczestnikom szkolenia spojrzenie na tematykę szkolenia z innej perspektywy, kreatywnie wpływając na przyswajanie nowej wiedzy.

Dyskusja jest dla uczestników szkolenia źródłem wymiany doświadczeń, możliwością podzielenia się swoją wiedzą z innymi oraz spojrzenia na problem z innej perspektywy.

Dzięki ćwiczeniom z użyciem kamery, uczestnicy szkolenia mają możliwość dostrzeżenia swoich obszarów do poprawy i aktywnego ich przepracowania.