Praca z klientami bywa prawdziwym wyzwaniem dla osób na co dzień zajmujących się obsługą klienta czy sprzedażą. To szkolenie pomoże Ci wypracować schematy działań i reakcji w sytuacji, gdy będziesz musiał poradzić sobie z trudną sytuacją w obsłudze klienta.

Cel szkolenia:

Nabycie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach, reakcji na krytykę, radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych, wyrażania swojego zdania, konstruktywnej krytyki i reakcji na nią, wyznaczania granic, odmawiania w sposób komfortowy dla obu stron

Zapoznanie się z technikami wywierania wpływu, rozpoznawania ich i obrony przed nimi, wypracowanie i przećwiczenie schematów pracy z tzw. trudnym klientem

Wypracowanie postawy asertywnej w kontakcie z innymi

Nabycie i rozwinięcie kompetencji w zakresie skutecznego porozumiewania się, nabycie umiejętności wdrożenia efektywnej komunikacji w środowisku uczestnika szkolenia, nabycie umiejętności pracy z „trudnym klientem” oraz radzenia sobie ze stresem.

Furious redhead businesswoman wearing suit working on line using a smart phone in a desk at office. Business problem.

Zgłoszenie chęci udziału:

Imię i nazwisko*
Adres email*
Numer telefonu*
Temat szkolenia*

Program szkolenia:

Obsługa klienta – jej rola i znaczenie

 • Czego klient od nas oczekuje
 • Jakość obsługi klienta a postrzeganie firmy na rynku
 • Co zyskujemy, a co tracimy poprzez naszą obsługę klienta
 • Efekt WOW

Percepcja

 • Spostrzeganie – czym jest i jego rola
 • Komunikacja i ujawnianie „Ja”
 • Okno Johari
 • Kwadrat von Thuna

Typy klientów i praca z nimi

 • Typy klientów
 • Dostosowanie się do poszczególnych typów klienta

Trudne sytuacje i asertywność w kontakcie z klientem

 • Trudny klient czy trudna sytuacja
 • Konflikt
 • Język korzyści w pracy z klientem

Zachowania asertywne

 • Asertywna odmowa
 • Asertywna reakcja na krytykę i atak
 • Asertywne proszenie

Asertywność w obsłudze klienta

 • Trudne sytuacje w obsłudze klienta
 • Radzenie sobie z trudnymi klientami
 • Odmawianie klientom

Stres i sposoby radzenia sobie ze stresem

Podsumowanie

Wnioski i dyskusja

 

Forma szkolenia: wykłady, warsztaty, ćwiczenia, scenki, praca z kamerą

Czas trwania: 16h

Grupa docelowa:

 • Osoby pracujące w działach obsługi klienta lub zamierzające taką pracę podjąć
 • Osoby pracujące w działach sprzedaży
 • Osoby mające kontakt z klientami
 • Menedżerowie działów obsługi klienta/sprzedaży

Korzyści z udziału w szkoleniu:

 • Większa efektywność pracy
 • Poprawa wizerunku Firmy w oczach klienta
 • Poprawa relacji z klientami
 • Lepsze radzenie sobie w sytuacjach trudnych
 • Większa odporność na stres
 • Zwiększenie komfortu pracy

Korzystając ze szkolenia otrzymasz:

 • komplet materiałów szkoleniowych
 • lunch
 • dostęp do całodziennego bufetu kawowego
 • imienny certyfikat ukończenia szkolenia
 • gwarancję indywidualnych konsultacji z trenerem przez 6 miesięcy od zakończenia szkolenia (telefonicznych i mailowych)

Metody szkolenia:

Trenerzy przekazują wiedzę teoretyczną angażując uczestników szkolenia do aktywnego udziału w szkoleniu

Trenerzy angażują uczestników szkolenia do przećwiczenia poznawanych umiejętności poprzez specjalnie przygotowane zestawy zadań, kreatywnych ćwiczeń i innych aktywności

Trenerzy aktywizują grupę w celu wspólnego poszukiwania nowych pomysłów, kreatywnych rozwiązań, nowych dróg.

Trenerzy stosując to narzędzie umożliwiają uczestnikom szkolenia spojrzenie na tematykę szkolenia z innej perspektywy, kreatywnie wpływając na przyswajanie nowej wiedzy.

Dyskusja jest dla uczestników szkolenia źródłem wymiany doświadczeń, możliwością podzielenia się swoją wiedzą z innymi oraz spojrzenia na problem z innej perspektywy.

Dzięki ćwiczeniom z użyciem kamery, uczestnicy szkolenia mają możliwość dostrzeżenia swoich obszarów do poprawy i aktywnego ich przepracowania.