Zwiększenie kompetencji sprzedażowych, wypracowanie technik pracy z klientem, przeprowadzania analizy potrzeb klienta, odpowiadania na obiekcje, dążymy do superwyników w sprzedaży!

Cel szkolenia:

Szkolenie ma na celu zwiększenie kompetencji sprzedażowych u osób mających do czynienia ze sprzedażą w swojej pracy zawodowej, co bezpośrednio przełoży się na wyniki finansowe handlowców. W szczególności:

 • pokazuje, w jaki sposób pracować z klientem, aby osiągnąć ponadprzeciętne wyniki sprzedażowe.
 • omawia cały proces sprzedaży od momentu zamiaru sprzedaży, aż do serwisu posprzedażowego, kładąc nacisk na praktyczne aspekty zwiększania wyniku sprzedażowego oraz na najbardziej efektywne podejście do klienta.
 • omawiane są również techniki wpływu na podejmowane przez klientów decyzje, waga i sposoby utrzymywania dobrych relacji z klientami, sposoby radzenia sobie z trudnymi sytuacjami, rozwija umiejętność współpracy i komunikacji z klientem.
Business people shaking hands, finishing up a meeting

Zgłoszenie chęci udziału:

Imię i nazwisko*
Adres email*
Numer telefonu*
Temat szkolenia*

Program szkolenia:

 • Przygotowanie do skutecznej sprzedaży
 • Co motywuje klienta do zakupu
 • Typy klienta i sposoby dostosowania się do danego typu klienta
 • Rodzaje handlowców
 • Etapy procesu sprzedaży
 • Pierwsze wrażenie i jego znaczenie we współpracy z klientem

Efektywna komunikacja

 • Komunikacja werbalna i niewerbalna
 • Aktywne słuchanie I instrumenty aktywnego słuchania
 • Bariery efektywnego słuchania
 • Skuteczna komunikacja
 • Bariery i zakłócenia komunikacyjne

Badanie potrzeb klienta – czego naprawdę pragną Twoi klienci

 • Aktywne poznawanie potrzeb klienta
 • Stanowisko a interesy klienta
 • Potrzeby – obawy – interesy klienta

Oferta handlowa – prezentacja

 • Język korzyści
 • Dopasowanie komunikatu do rozmówcy/typu klienta
 • Przejmowanie kontroli nad sprzedażą
 • Jak odpowiednio pokierować rozmową handlową

Kluczowe umiejętności supersprzedawcy

 • Jak sprzedawać, żeby osiągać ponadprzeciętne wyniki

Radzenie sobie z obiekcjami klientów

 • Metody pokonywania obiekcji
 • Efektywne reakcje na obiekcje klientów

Lejek sprzedażowy

 • Zawartość lejka a cele sprzedażowe
 • Konwersja
 • Zwiększanie wartości zamówień klienta

Techniki wywierania wpływu

 • Mechanizmy wpływu społecznego
 • Techniki wywierania wpływu
 • Obrona przed manipulacją

Rozwiązywanie trudnych sytuacji

 • Panowanie nad emocjami
 • Trudny klient- jak zrobić z niego najlepszego klienta
 • Techniki rozwiązywania konfliktów

Podsumowanie

Wnioski i dyskusja

 

Formy szkolenia: wykłady, warsztaty, ćwiczenia praktyczne, dyskusje   

Czas trwania: 16 godziny

Grupa docelowa:

Wszyscy, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę o sprzedaży, trenować swoje umiejętności sprzedażowe, poznać efektywne techniki sprzedażowe.

W szczególności, szkolenie kierujemy do:

 • pracowników działów sprzedaży, handlowców
 • menedżerów działów mających do czynienia ze sprzedażą

Korzyści z udziału w szkoleniu:

 • poszerzenie wiedzy i umiejętności sprzedażowych
 • zwiększenie sprzedaży, lepsze wyniki finansowe
 • większa skuteczność w sprzedaży
 • lepsze relacje z klientami

Korzystając ze szkolenia otrzymasz:

 • komplet materiałów szkoleniowych
 • lunch
 • dostęp do całodziennego bufetu kawowego
 • imienny certyfikat ukończenia szkolenia
 • gwarancję indywidualnych konsultacji z trenerem przez 6 miesięcy od zakończenia szkolenia (telefonicznych i mailowych)

Metody szkolenia:

Trenerzy przekazują wiedzę teoretyczną angażując uczestników szkolenia do aktywnego udziału w szkoleniu

Trenerzy angażują uczestników szkolenia do przećwiczenia poznawanych umiejętności poprzez specjalnie przygotowane zestawy zadań, kreatywnych ćwiczeń i innych aktywności

Trenerzy aktywizują grupę w celu wspólnego poszukiwania nowych pomysłów, kreatywnych rozwiązań, nowych dróg.

Trenerzy stosując to narzędzie umożliwiają uczestnikom szkolenia spojrzenie na tematykę szkolenia z innej perspektywy, kreatywnie wpływając na przyswajanie nowej wiedzy.

Dyskusja jest dla uczestników szkolenia źródłem wymiany doświadczeń, możliwością podzielenia się swoją wiedzą z innymi oraz spojrzenia na problem z innej perspektywy.

Dzięki ćwiczeniom z użyciem kamery, uczestnicy szkolenia mają możliwość dostrzeżenia swoich obszarów do poprawy i aktywnego ich przepracowania.