Jak odmówić szefowi, kiedy kolejny raz sugeruje pracę w nadgodzinach? Jak zareagować na krytykę ze strony innych? Jak poprosić o pomoc? Jak czuć się dobrze wyrażając swoje prawdziwe emocje i nie musieć ich ukrywać? Na te i na wiele innych pytań znajdziesz odpowiedź na naszym szkoleniu. To wszystko przy pysznych przekąskach i napojach!

Cel szkolenia:

 • Ukształtowanie i wypracowanie postawy asertywnej w kontakcie z innymi.
 • Nabycie umiejętności wyrażania swojego zdania, konstruktywnej krytyki i reakcji na nią, wyznaczania granic, odmawiania w sposób komfortowy dla obu stron.
 • Wypracowanie i przećwiczenie schematów reagowania w różnych sytuacjach wymagających asertywnej postawy.
Portrait Of Successful Business people Entrepreneur At Busy startup Office

Zgłoszenie chęci udziału:

Imię i nazwisko*
Adres email*
Numer telefonu*
Temat szkolenia*

Program szkolenia:

Asertywność

 • Czym jest asertywność
 • W czym asertywność może nam pomóc
 • Twoje prawa
 • Test asertywności
 • Kształtowanie swojej asertywności

Asertywność w praktyce

 • Wyrażanie uczuć
 • Komunikat „JA”
 • Odmawianie
 • Radzenie sobie z krytyką
 • Przyjmowanie komplementów

 Percepcja

 • Spostrzeganie – czym jest i jego rola
 • Komunikacja i ujawnianie „Ja”
 • Okno Johari
 • Kwadrat von Thuna

Podsumowanie

 • Wnioski i dyskusja

   

Forma szkolenia: wykłady, warsztaty, ćwiczenia

Czas trwania: 8 godzin

Grupa docelowa:

Dla wszystkich, którzy chcą zwiększyć swoje kompetencje w zakresie asertywności i nauczyć się bycia asertywnym zarówno w życiu osobistym jak i zawodowym

Korzyści z udziału w szkoleniu:

 • nabycie umiejętności reagowania na krytykę, agresję
 • rozwinięcie umiejętności budowania konstruktywnych komunikatów odmowy, krytyki, informacji zwrotnej
 • rozwinięcie poczucia pewności siebie, własnej wartości
 • możliwość wykorzystania zdobytej wiedzy w bardzo szerokim zakresie w życiu zarówno prywatnym, jak i zawodowym

Korzystając ze szkolenia otrzymasz:

 • komplet materiałów szkoleniowych
 • lunch
 • dostęp do całodziennego bufetu kawowego
 • imienny certyfikat ukończenia szkolenia
 • gwarancję indywidualnych konsultacji z trenerem przez 6 miesięcy od zakończenia szkolenia (telefonicznych i mailowych)

Metody szkolenia:

Trenerzy przekazują wiedzę teoretyczną angażując uczestników szkolenia do aktywnego udziału w szkoleniu

Trenerzy angażują uczestników szkolenia do przećwiczenia poznawanych umiejętności poprzez specjalnie przygotowane zestawy zadań, kreatywnych ćwiczeń i innych aktywności

Trenerzy aktywizują grupę w celu wspólnego poszukiwania nowych pomysłów, kreatywnych rozwiązań, nowych dróg.

Trenerzy stosując to narzędzie umożliwiają uczestnikom szkolenia spojrzenie na tematykę szkolenia z innej perspektywy, kreatywnie wpływając na przyswajanie nowej wiedzy.

Dyskusja jest dla uczestników szkolenia źródłem wymiany doświadczeń, możliwością podzielenia się swoją wiedzą z innymi oraz spojrzenia na problem z innej perspektywy.

Dzięki ćwiczeniom z użyciem kamery, uczestnicy szkolenia mają możliwość dostrzeżenia swoich obszarów do poprawy i aktywnego ich przepracowania.