Przeciążenie fizyczne oraz psychiczne w miejscu pracy prowadzi do powstania wypalenia zawodowego. Na takie wypalenie najbardziej narażone są osoby pracujące w zawodach, które wymagają szczególnie intensywnych kontaktów interpersonalnych, zaangażowania, poświęcenia, intensywnego dbania o dobro innych.

Cel szkolenia:

 • wzrost kompetencji w zakresie rozpoznawania i reagowania na oznaki wypalenia zawodowego,
 • umiejętność zapobiegania wypaleniu,
 • umiejętność motywowania się,
 • poznanie technik radzenia sobie ze stresem
Depressed business woman

Zgłoszenie chęci udziału:

Imię i nazwisko*
Adres email*
Numer telefonu*
Temat szkolenia*

Program szkolenia:

Wypalenie – czym jest i skąd się ono bierze

 • Pojęcie wypalenia
 • Przyczyny wypalenia zawodowego
 • Fazy wypalenia
 • Objawy wypalenia

Doświadczanie wypalenia zawodowego

 • Utrata zaangażowania
 • Emocje
 • Niedopasowanie
 • Indywidualna analiza podatności na wypalenie

Jak zatrzymać wypalenie i zapobieganie wypaleniu

 • Techniki i metody zapobiegania wypaleniu
 • Co jeśli już doświadczamy wypalenia

Motywacja

 • Czym jest motywacja i motywacja wewnętrzna
 • Sposoby pracy nad własną motywacją
 • Cele i zasoby wewnętrzne

Stres i strategie radzenia sobie ze stresem

 • Czym jest stres i jaka jest jego rola
 • Mechanizmy powstawania stresu
 • Oznaki stresu
 • Predyspozycje osobowościowe a stres
 • Pozytywne aspekty stresu
 • Rozpoznanie własnych stresorów
 • Techniki radzenia sobie ze stresem

Budowanie antystresowej codzienności

 • Motywacja
 • Aktywność fizyczna
 • Odżywianie
 • Dieta

  

Forma szkolenia: wykłady, warsztaty, ćwiczenia

Czas trwania: 8 godzin

Grupa docelowa:

Szkolenie skierowane jest do wszystkich, którzy:

 • w swojej pracy szczególnie narażeni są na stres oraz wypalenie zawodowe,
 • osób pracujących w zawodach wymagających mocnego zaangażowania dla dobra innych
 • managerów zarządzających swoimi zespołami,
 • osób pracujących pod presją czasu
 • osób, które nie radzą sobie ze stresem

Korzyści z udziału w szkoleniu:

Uczestnicy dowiedzą się w jaki sposób mogą poznać u siebie i innych oznaki wypalenia zawodowego oraz będę umieli reagować na te oznaki.

Poznają sposoby pracy z własną motywacją wewnętrzną i jej wykorzystywaniem, lepiej będą radzić sobie w sytuacjach stresowych, co przełoży się na wydajność, zaangażowanie i zadowolenie z pracy   

Korzystając ze szkolenia otrzymasz:

 • komplet materiałów szkoleniowych
 • lunch
 • dostęp do całodziennego bufetu kawowego
 • imienny certyfikat ukończenia szkolenia
 • gwarancję indywidualnych konsultacji z trenerem przez 6 miesięcy od zakończenia szkolenia (telefonicznych i mailowych)

Metody szkolenia:

Trenerzy przekazują wiedzę teoretyczną angażując uczestników szkolenia do aktywnego udziału w szkoleniu

Trenerzy angażują uczestników szkolenia do przećwiczenia poznawanych umiejętności poprzez specjalnie przygotowane zestawy zadań, kreatywnych ćwiczeń i innych aktywności

Trenerzy aktywizują grupę w celu wspólnego poszukiwania nowych pomysłów, kreatywnych rozwiązań, nowych dróg.

Trenerzy stosując to narzędzie umożliwiają uczestnikom szkolenia spojrzenie na tematykę szkolenia z innej perspektywy, kreatywnie wpływając na przyswajanie nowej wiedzy.

Dyskusja jest dla uczestników szkolenia źródłem wymiany doświadczeń, możliwością podzielenia się swoją wiedzą z innymi oraz spojrzenia na problem z innej perspektywy.

Dzięki ćwiczeniom z użyciem kamery, uczestnicy szkolenia mają możliwość dostrzeżenia swoich obszarów do poprawy i aktywnego ich przepracowania.