Podczas szkolenia koncentrujemy się na tym, w jaki sposób pracować z klientami, aby byli oni zadowoleni z naszej obsługi, lojalni wobec nas, a z drugiej strony, jak odnaleźć się w trudnych sytuacjach, jak zwiększyć swoją asertywność, czuć się dobrze w kontakcie z klientem. Sporo ćwiczymy!

Cel szkolenia:

Przygotowanie pracowników do pracy z klientem, wzrost kompetencji pracowniczych w zakresie profesjonalnej obsługi klienta, nabycie kompetencji w zakresie efektywnej komunikacji z klientem, rozwiązywania trudnych sytuacji w kontakcie z nim, radzenia sobie ze stresem w pracy.

Happy young woman sitting and creating presentation with her business team in office

Zgłoszenie chęci udziału:

Imię i nazwisko*
Adres email*
Numer telefonu*
Temat szkolenia*

Program szkolenia:

Obsługa klienta

 • Klient i jego oczekiwania
 • Etapy obsługi klienta
 • Pierwsze wrażenie i jego znaczenie we współpracy z klientem
 • Powitanie

Efektywna komunikacja

 • Komunikacja werbalna i niewerbalna
 • Aktywne słuchanie
 • Bariery efektywnego słuchania
 • Skuteczna komunikacja
 • Bariery i zakłócenia komunikacyjne

Analiza oczekiwań klienta (rozpoznanie sprawy) i praca z klientem

 • Ustalenie celu rozmowy z klientem, analiza jego potrzeb i oczekiwań
 • Utrzymanie kontroli nad rozmową
 • Język korzyści
 • Pozytywne sformułowania
 • Technika logicznej perswazji

Typy klientów i praca z nimi

 • Typy klientów
 • Dostosowanie się do poszczególnych typów klienta
 •  
 • Asertywność w kontakcie z klientem
 • Zachowanie asertywne
 • Asertywna odmowa
 • Asertywna reakcja na krytykę i atak

Trudne sytuacje w relacjach z klientem

 • Panowanie nad emocjami
 • Trudny klient- jak zrobić z niego najlepszego klienta
 • Techniki rozwiązywania konfliktów

Radzenie sobie ze stresem

 • Rodzaje stresu
 • Sposoby i techniki radzenia sobie ze stresem

Podsumowanie

 

Forma szkolenia: wykład połączony z warsztatami i ćwiczeniami

Czas trwania: 16 godzin

Grupa docelowa:

 • pracownicy działów obsługi klienta
 • pracownicy działów sprzedaży
 • managerowie działów, mający kontakt z klientami
 • wszystkie inne osoby chcące poszerzyć swoją wiedzę i kompetencje w zakresie obsługi trudnego klienta

Korzyści z udziału w szkoleniu:

 • Poprawa jakości w obsłudze klienta,
 • Lepsze rozpoznawanie jego potrzeb I dostosowanie się do oczekiwań klientów,
 • Mniejsza ilość reklamacji i trudnych sytuacji,
 • poprawa wizerunku firmy i wzrost zadowolenia klientów
 •  

Korzystając ze szkolenia otrzymasz:

 • komplet materiałów szkoleniowych
 • lunch
 • dostęp do całodziennego bufetu kawowego
 • imienny certyfikat ukończenia szkolenia
 • gwarancję indywidualnych konsultacji z trenerem przez 6 miesięcy od zakończenia szkolenia (telefonicznych i mailowych)

Metody szkolenia:

Trenerzy przekazują wiedzę teoretyczną angażując uczestników szkolenia do aktywnego udziału w szkoleniu

Trenerzy angażują uczestników szkolenia do przećwiczenia poznawanych umiejętności poprzez specjalnie przygotowane zestawy zadań, kreatywnych ćwiczeń i innych aktywności

Trenerzy aktywizują grupę w celu wspólnego poszukiwania nowych pomysłów, kreatywnych rozwiązań, nowych dróg.

Trenerzy stosując to narzędzie umożliwiają uczestnikom szkolenia spojrzenie na tematykę szkolenia z innej perspektywy, kreatywnie wpływając na przyswajanie nowej wiedzy.

Dyskusja jest dla uczestników szkolenia źródłem wymiany doświadczeń, możliwością podzielenia się swoją wiedzą z innymi oraz spojrzenia na problem z innej perspektywy.

Dzięki ćwiczeniom z użyciem kamery, uczestnicy szkolenia mają możliwość dostrzeżenia swoich obszarów do poprawy i aktywnego ich przepracowania.