Motywowanie pracowników to jedna z kluczowych i absolutnie niezbędnych umiejętności każdego menedżera.
Każdy człowiek kieruje się w życiu innymi wartościami, ma inne doświadczenia i potrzeby, dla każdego coś innego jest ważne, każdego może motywować inny czynnik. Jak odnaleźć to, co motywuje naszych pracowników i jak prawidłowo wykorzystać taką wiedzę? Co zrobić, żeby naszym pracownikom chciało się pracować lepiej, wydajniej, efektywniej?
Na szkoleniu skoncentrujemy się na kwestiach związanych ze wszystkimi kluczowymi aspektami motywowania innych, zarówno finansowego, jak i poza finansowego.

Cel szkolenia:

 • nabycie umiejętności rozpoznawania czynników motywujących daną osobę
 • rozwinięcie umiejętności dostosowywania działań motywacyjnych do danej osoby
 • rozwinięcie umiejętności pracy z motywacją wewnętrzną
 • wzrost kompetencji w zakresie motywowania czynnikami pozapłacowymi
Do It Because They Said You Couldn't - Workout and Fitness Motivation Spruch Website header Kreativ Typografie Modern Banner Konzept Tropfen

Zgłoszenie chęci udziału:

Imię i nazwisko*
Adres email*
Numer telefonu*
Temat szkolenia*

Podczas szkolenia omawiane są następujące zakresy tematyczne:

 1. Motywacja – czym jest i jaki jest jej mechanizm
 2. Zasady motywowania pozafinansowego
 3. Zasady motywowania finansowego
 4. Rola lidera w zespole i jego wpływ na pracę zespołu
 5. Rola firmy w poczuciu motywacji
 6. Indywidualne motywatory – jak je rozpoznać i wykorzystać
 7. Jak ustalić sposób właściwego motywowania pracownika
 
Czas trwania szkolenia: 2 dni szkoleniowe

Korzystając ze szkolenia otrzymasz:

 • komplet materiałów szkoleniowych
 • lunch
 • dostęp do całodziennego bufetu kawowego
 • imienny certyfikat ukończenia szkolenia
 • gwarancję indywidualnych konsultacji z trenerem przez 6 miesięcy od zakończenia szkolenia (telefonicznych i mailowych)

Metody szkolenia:

Trenerzy przekazują wiedzę teoretyczną angażując uczestników szkolenia do aktywnego udziału w szkoleniu

Trenerzy angażują uczestników szkolenia do przećwiczenia poznawanych umiejętności poprzez specjalnie przygotowane zestawy zadań, kreatywnych ćwiczeń i innych aktywności

Trenerzy aktywizują grupę w celu wspólnego poszukiwania nowych pomysłów, kreatywnych rozwiązań, nowych dróg.

Trenerzy stosując to narzędzie umożliwiają uczestnikom szkolenia spojrzenie na tematykę szkolenia z innej perspektywy, kreatywnie wpływając na przyswajanie nowej wiedzy.

Dyskusja jest dla uczestników szkolenia źródłem wymiany doświadczeń, możliwością podzielenia się swoją wiedzą z innymi oraz spojrzenia na problem z innej perspektywy.

Dzięki ćwiczeniom z użyciem kamery, uczestnicy szkolenia mają możliwość dostrzeżenia swoich obszarów do poprawy i aktywnego ich przepracowania.