Trening pracownika pod okiem przełożonego! Jak przygotować i poprowadzić szkolenie, żeby przyniosło oczekiwane efekty, jak znaleźć słabe strony naszego podwładnego, jak nad nimi pracować, jak dawać konstruktywną informację zwrotną, dużo praktykujemy!

Cel szkolenia:

 • Nabycie umiejętności przygotowania i poprowadzenia efektywnego szkolenia,
 • Nabycie umiejętności prawidłowej komunikacji z uczestnikami szkoleń,
 • Nabycie umiejętności pracy z podwładnym, która przełoży się na jego efektywność,
 • Nabycie umiejętności diagnozowania i wybrania obszaru do rozwoju u pracownika,
 • Nabycie umiejętności konstruowania i przekazywania prawidłowej informacji zwrotnej pracownikowi
kaya trmannda yardm eli uzatmak&yardmlamak

Zgłoszenie chęci udziału:

Imię i nazwisko*
Adres email*
Numer telefonu*
Temat szkolenia*

Program szkolenia:

Grupa i procesy grupowe

 • Grupa – czym jest, jak działa, fazy rozwoju
 • Procesy grupowe
 • Postawa szkolącego a procesy grupowe

Przygotowywanie szkolenia

 • Narzędzia diagnostyczne do przygotowania szkolenia
 • Tworzymy projekt szkoleniowy

Pracujemy z grupą!

 • Komunikacja na linii trener – osoby szkolone
 • Modele pracy w szkoleniach
 • Metody prowadzenia szkoleń

Szkolenia on the job

 • Czym jest praca on the job, a czym nie jest
 • Przygotowanie do pracy on the job
 • Wybór obszaru do rozwoju u pracownika
 • Pracujemy wspólnie on the job!

Informacja zwrotna

 • Czym jest i w jakim celu ją przekazujemy, waga informacji zwrotnej
 • Modele informacji zwrotnej

Ocena efektywności szkolenia

 • Co wpływa na efektywność szkolenia
 • Mierzenie efektywności szkolenia

Podsumowanie, wnioski

 

Forma szkolenia: wykłady, warsztaty, ćwiczenia, praca z kamerą 

Czas trwania: 16 godzin

 

Grupa docelowa:

Szkolenie przeznaczone jest dla:

 • osób pracujących na stanowiskach kierowniczych,
 • managerów,
 • szkoleniowców
 • i wszystkich innych, którzy chcą rozwijać swoich podwładnych poprzez szkolenia i trening on the job.

W trakcie szkolenia stosujemy wiele ćwiczeń i praktyki w stosowaniu treningu on the job. 

Korzyści z udziału w szkoleniu:

 • Większa efektywność pracy
 • Poprawa wizerunku Firmy w oczach klienta
 • Poprawa relacji z klientami
 • Lepsze radzenie sobie w sytuacjach trudnych
 • Większa odporność na stres
 • Zwiększenie komfortu pracy

Korzystając ze szkolenia otrzymasz:

 • komplet materiałów szkoleniowych
 • lunch
 • dostęp do całodziennego bufetu kawowego
 • imienny certyfikat ukończenia szkolenia
 • gwarancję indywidualnych konsultacji z trenerem przez 6 miesięcy od zakończenia szkolenia (telefonicznych i mailowych)

Metody szkolenia:

Trenerzy przekazują wiedzę teoretyczną angażując uczestników szkolenia do aktywnego udziału w szkoleniu

Trenerzy angażują uczestników szkolenia do przećwiczenia poznawanych umiejętności poprzez specjalnie przygotowane zestawy zadań, kreatywnych ćwiczeń i innych aktywności

Trenerzy aktywizują grupę w celu wspólnego poszukiwania nowych pomysłów, kreatywnych rozwiązań, nowych dróg.

Trenerzy stosując to narzędzie umożliwiają uczestnikom szkolenia spojrzenie na tematykę szkolenia z innej perspektywy, kreatywnie wpływając na przyswajanie nowej wiedzy.

Dyskusja jest dla uczestników szkolenia źródłem wymiany doświadczeń, możliwością podzielenia się swoją wiedzą z innymi oraz spojrzenia na problem z innej perspektywy.

Dzięki ćwiczeniom z użyciem kamery, uczestnicy szkolenia mają możliwość dostrzeżenia swoich obszarów do poprawy i aktywnego ich przepracowania.