Szkolenia biznesowe

Trudny Klient

Praca z klientami bywa prawdziwym wyzwaniem dla osób na co dzień zajmujących się obsługą klienta czy sprzedażą. To szkolenie pomoże Ci wypracować schematy działań i reakcji w sytuacji, gdy będziesz musiał poradzić sobie z trudną sytuacją w obsłudze klienta.

Sekrety Skutecznej Sprzedaży

Zwiększenie kompetencji sprzedażowych, wypracowanie technik pracy z klientem, przeprowadzania analizy potrzeb klienta, odpowiadania na obiekcje, dążymy do superwyników w sprzedaży!

Kluczowe Umiejętności Menedżerskie

W pracy menedżera kluczowymi umiejętnościami są: umiejętność współpracy, podejmowania decyzji, wyznaczania zadań pracownikom, wspierania ich, wymaganie i egzekwowanie pożądanych zachowań, komunikatywność, umiejętność pracy on the job. Podczas szkolenia koncentrujemy się na nabyciu kluczowych i niezbędnych umiejętności menedżerskich potrzebnych do sprawnego zarządzania zespołem oraz sprawnej organizacji pracy w codzienności szefa zespołu

Skuteczne motywowanie pracowników

Motywowanie pracowników to jedna z kluczowych i absolutnie niezbędnych umiejętności każdego menedżera. Każdy człowiek kieruje się w życiu innymi wartościami, ma inne doświadczenia i potrzeby, dla każdego coś innego jest ważne, każdego może motywować inny czynnik. Jak odnaleźć to, co motywuje naszych pracowników i jak prawidłowo wykorzystać taką wiedzę? Co zrobić, żeby naszym pracownikom chciało się pracować lepiej, wydajniej, efektywniej? Na szkoleniu skoncentrujemy się na kwestiach związanych ze wszystkimi kluczowymi aspektami motywowania innych, zarówno finansowego, jak i poza finansowego. Czas trwania szkolenia: 2 dni szkoleniowe

Przeprowadzanie szkoleń dla pracowników. Metody i najlepsze praktyki

Trening pracownika pod okiem przełożonego! Jak przygotować i poprowadzić szkolenie, żeby przyniosło oczekiwane efekty, jak znaleźć słabe strony naszego podwładnego, jak nad nimi pracować, jak dawać konstruktywną informację zwrotną, dużo praktykujemy!

Komunikacja z elementami pracy z trudnym klientem

Cel szkolenia: Nabycie i rozwinięcie kompetencji w zakresie skutecznego porozumiewania się, nabycie umiejętności wdrożenia efektywnej komunikacji w środowisku uczestnika szkolenia, nabycie umiejętności pracy z „trudnym klientem” oraz radzenia sobie ze stresem Program szkolenia: Proces komunikacji Kanały komunikacji Komunikacja werbalna Komunikacja niewerbalna Efekt pierwszego wrażenia i jego rola Ustalenie celu Do czego dążę – SMART Argumentacja […]

Komunikacja w zespole/firmie

Komunikowanie się w zespołach, grupach roboczych, doskonalenie umiejętności tworzenia korespondencji, przygotowywanie i prowadzenie prezentacji

Asertywność w Obsłudze Klienta

Szkolenie ma na celu zapoznanie się z technikami wywierania wpływu, rozpoznawania ich i obrony przed nimi, wypracowanie i przećwiczenie schematów pracy z tzw. trudnym klientem

Profesjonalna Obsługa Klienta z uwzględnieniem sytuacji trudnych

Podczas szkolenia koncentrujemy się na tym, w jaki sposób pracować z klientami, aby byli oni zadowoleni z naszej obsługi, lojalni wobec nas, a z drugiej strony, jak odnaleźć się w trudnych sytuacjach, jak zwiększyć swoją asertywność, czuć się dobrze w kontakcie z klientem. Sporo ćwiczymy!