Wypalenie zawodowe i stres

Przeciążenie fizyczne oraz psychiczne w miejscu pracy prowadzi do powstania wypalenia zawodowego. Na takie wypalenie najbardziej narażone są osoby pracujące w zawodach, które wymagają szczególnie intensywnych kontaktów interpersonalnych, zaangażowania, poświęcenia, intensywnego dbania o dobro innych.

Zapisz się już teraz!

Cel szkolenia:

 • wzrost kompetencji w zakresie rozpoznawania i reagowania na oznaki wypalenia zawodowego,
 • umiejętność zapobiegania wypaleniu,
 • umiejętność motywowania się,
 • poznanie technik radzenia sobie ze stresem

Korzyści ze szkolenia:


uczestnicy dowiedzą się w jaki sposób mogą poznać u siebie i innych oznaki wypalenia zawodowego oraz będę umieli reagować na te oznaki. Poznają sposoby pracy z własną motywacją wewnętrzną i jej wykorzystywaniem, lepiej będą radzić sobie w sytuacjach stresowych, co przełoży się na wydajność, zaangażowanie i zadowolenie z pracy  

Szkolenie skierowane jest do wszystkich, którzy:

 

- w swojej pracy szczególnie narażeni są na stres oraz wypalenie zawodowe,

- osób pracujących w zawodach wymagających mocnego zaangażowania dla dobra innych

- managerów zarządzających swoimi zespołami,

- osób pracujących pod presją czasu

- osób, które nie radzą sobie ze stresem

   

Program szkolenia:

 

 • Wypalenie – czym jest i skąd się ono bierze

 • Pojęcie wypalenia
 • Przyczyny wypalenia zawodowego
 • Fazy wypalenia
 • Objawy wypalenia
 • Doświadczanie wypalenia zawodowego

 • Utrata zaangażowania
 • Emocje
 • Niedopasowanie
 • Indywidualna analiza podatności na wypalenie
 • Jak zatrzymać wypalenie i zapobieganie wypaleniu

 • Techniki i metody zapobiegania wypaleniu
 • Co jeśli już doświadczamy wypalenia
 • Motywacja

 • Czym jest motywacja i motywacja wewnętrzna
 • Sposoby pracy nad własną motywacją
 • Cele i zasoby wewnętrzne
 • Stres i strategie radzenia sobie ze stresem

 • Czym jest stres i jaka jest jego rola
 • Mechanizmy powstawania stresu
 • Oznaki stresu
 • Predyspozycje osobowościowe a stres
 • Pozytywne aspekty stresu
 • Rozpoznanie własnych stresorów
 • Techniki radzenia sobie ze stresem
 • Budowanie antystresowej codzienności

 • Motywacja
 • Aktywność fizyczna
 • Odżywianie
 • Dieta
 

Forma szkolenia; wykłady, warsztaty, ćwiczenia

 

Czas trwania: 8h

   

Korzystając ze szkolenia otrzymasz:

 

√ komplet materiałów szkoleniowych

√ lunch

√ dostęp do całodziennego bufetu kawowego

√ imienny certyfikat ukończenia szkolenia

√ gwarancję indywidualnych konsultacji z trenerem przez 6 miesięcy od zakończenia szkolenia (telefonicznych i mailowych)

 

Metody szkolenia:

 

Wykład angażujący uczestników szkolenia

Trenerzy przekazują wiedzę teoretyczną angażując uczestników szkolenia do aktywnego udziału w szkoleniu

 

Warsztaty i ćwiczenia

Trenerzy angażują uczestników szkolenia do przećwiczenia poznawanych umiejętności poprzez specjalnie przygotowane zestawy zadań, kreatywnych ćwiczeń i innych aktywności

 

Burze mózgów

Trenerzy aktywizują grupę w celu wspólnego poszukiwania nowych pomysłów, kreatywnych rozwiązań, nowych dróg

 

Dyskusja moderowana

Dyskusja jest dla uczestników szkolenia źródłem wymiany doświadczeń, możliwością podzielenia się swoją wiedzą z innymi oraz spojrzenia na problem z innej perspektywy