Native English

Beginners Business English

Szkolenie Beginners Business English ma formę intensywnego treningu, podczas którego uczestnicy szkolenia nauczą się podstaw języka angielskiego tak by moc się porozumiewać z osobami Anglo języcznymi (Native Speakers). Szkolenie ma formę intensywnego treningu i jest skoncentrowane na rozwijaniu i pogłębianiu umiejętności językowych potrzebnych w pracy, szkole lub uczelni.

Advanced Business English

Szkolenie ma formę intensywnego treningu, podczas którego uczestnicy szkolenia nauczą się języka angielskiego używanego zarówno w branży businessu jak i w branży gospodarczej, politycznej, ekonomicznej, itp., tak by móc się efektywnie porozumiewać z osobami anglojęzycznymi (Native Speakers). Szkolenie jest skoncentrowane na rozwijaniu i pogłębianiu umiejętności językowych potrzebnych w pracy, szkole i na uczelni. W trakcie zajęć uczestnicy będą mieli możliwość ćwiczenia i rozwijania swoich umiejętności językowych w sytuacjach biznesowych takich, jak: spotkania, rozmowy i prezentacje.

Intermediate Business English

Szkolenie ma formę intensywnego treningu, podczas którego uczestnicy szkolenia nauczą się języka angielskiego używanego zarówno w branży businessu jak i w branży gospodarczej, politycznej, ekonomicznej, itp., tak by moc się efektywnie porozumiewać z osobami anglojęzycznymi (Native Speakers). Szkolenie jest skoncentrowane na rozwijaniu i pogłębianiu umiejętności językowych potrzebnych w pracy, szkole i na uczelni. Szkolenie ma także za zadanie zapoznanie uczestników ze słownictwem gospodarki, biznesu i polityki z uwzględnieniem aktualnej terminologii.