Sekrety Skutecznej Sprzedaży

Zwiększenie kompetencji sprzedażowych, wypracowanie technik pracy z klientem, przeprowadzania analizy potrzeb klienta, odpowiadania na obiekcje, dążymy do superwyników w sprzedaży!

Zapisz się już teraz!

Cel szkolenia:


Szkolenie ma na celu zwiększenie kompetencji sprzedażowych u osób mających do czynienia ze sprzedażą w swojej pracy zawodowej, co bezpośrednio przełoży się na wyniki finansowe handlowców. W szczególności:

 • pokazuje, w jaki sposób pracować z klientem, aby osiągnąć ponadprzeciętne wyniki sprzedażowe.
 • omawia cały proces sprzedaży od momentu zamiaru sprzedaży, aż do serwisu posprzedażowego, kładąc nacisk na praktyczne aspekty zwiększania wyniku sprzedażowego oraz na najbardziej efektywne podejście do klienta.
 • omawiane są również techniki wpływu na podejmowane przez klientów decyzje, waga i sposoby utrzymywania dobrych relacji z klientami, sposoby radzenia sobie z trudnymi sytuacjami, rozwija umiejętność współpracy i komunikacji z klientem.
 

Korzyści ze szkolenia:


- poszerzenie wiedzy i umiejętności sprzedażowych

- zwiększenie sprzedaży, lepsze wyniki finansowe

- większa skuteczność w sprzedaży

- lepsze relacje z klientami

 

Grupa docelowa:


Wszyscy, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę o sprzedaży, trenować swoje umiejętności sprzedażowe, poznać efektywne techniki sprzedażowe.

W szczególności, szkolenie kierujemy do:

- pracowników działów sprzedaży, handlowców

- menedżerów działów mających do czynienia ze sprzedażą

 

Program szkolenia

 
 • Przygotowanie do skutecznej sprzedaży

 • Co motywuje klienta do zakupu
 • Typy klienta i sposoby dostosowania się do danego typu klienta
 • Rodzaje handlowców
 • Etapy procesu sprzedaży
 • Pierwsze wrażenie i jego znaczenie we współpracy z klientem
 • Efektywna komunikacja

 • Komunikacja werbalna i niewerbalna
 • Aktywne słuchanie I instrumenty aktywnego słuchania
 • Bariery efektywnego słuchania
 • Skuteczna komunikacja
 • Bariery i zakłócenia komunikacyjne
 • Badanie potrzeb klienta – czego naprawdę pragną Twoi klienci

 • Aktywne poznawanie potrzeb klienta
 • Stanowisko a interesy klienta
 • potrzeby – obawy – interesy klienta
 • Oferta handlowa – prezentacja

 • Język korzyści
 • Dopasowanie komunikatu do rozmówcy/typu klienta
 • Przejmowanie kontroli nad sprzedażą
 • Jak odpowiednio pokierować rozmową handlową
 • Kluczowe umiejętności supersprzedawcy

 • Jak sprzedawać, żeby osiągać ponadprzeciętne wyniki
 • Radzenie sobie z obiekcjami klientów

 • Metody pokonywania obiekcji
 • Efektywne reakcje na obiekcje klientów
 • Lejek sprzedażowy

 • Zawartość lejka a cele sprzedażowe
 • Konwersja
 • Zwiększanie wartości zamówień klienta
 • Techniki wywierania wpływu

 • Mechanizmy wpływu społecznego
 • Techniki wywierania wpływu
 • Obrona przed manipulacją
 • Rozwiązywanie trudnych sytuacji

 • Panowanie nad emocjami
 • Trudny klient- jak zrobić z niego najlepszego klienta
 • Techniki rozwiązywania konfliktów
    Forma szkolenia: wykłady, warsztaty, ćwiczenia praktyczne, dyskusje   Czas trwania: 16h
 

Korzystając ze szkolenia otrzymasz:

 

√ komplet materiałów szkoleniowych

√ lunch

√ dostęp do całodziennego bufetu kawowego

√ imienny certyfikat ukończenia szkolenia

√ gwarancję indywidualnych konsultacji z trenerem przez 6 miesięcy od zakończenia szkolenia (telefonicznych i mailowych)

 

Metody szkolenia:

 

Wykład angażujący uczestników szkolenia

Trenerzy przekazują wiedzę teoretyczną angażując uczestników szkolenia do aktywnego udziału w szkoleniu

 

Warsztaty i ćwiczenia

Trenerzy angażują uczestników szkolenia do przećwiczenia poznawanych umiejętności poprzez specjalnie przygotowane zestawy zadań, kreatywnych ćwiczeń i innych aktywności

 

Burze mózgów

Trenerzy aktywizują grupę w celu wspólnego poszukiwania nowych pomysłów, kreatywnych rozwiązań, nowych dróg

 

Gry szkoleniowe

Trenerzy stosując to narzędzie umożliwiają uczestnikom szkolenia spojrzenie na tematykę szkolenia z innej perspektywy, kreatywnie wpływając na przyswajanie nowej wiedzy

 

Dyskusja moderowana

Dyskusja jest dla uczestników szkolenia źródłem wymiany doświadczeń, możliwością podzielenia się swoją wiedzą z innymi oraz spojrzenia na problem z innej perspektywy

 

Praca z kamerą

Dzięki ćwiczeniom z użyciem kamery, uczestnicy szkolenia mają możliwość dostrzeżenia swoich obszarów do poprawy i aktywnego przepracowania ich