Profesjonalna Obsługa Klienta z uwzględnieniem sytuacji trudnych

Podczas szkolenia koncentrujemy się na tym, w jaki sposób pracować z klientami, aby byli oni zadowoleni z naszej obsługi, lojalni wobec nas, a z drugiej strony, jak odnaleźć się w trudnych sytuacjach, jak zwiększyć swoją asertywność, czuć się dobrze w kontakcie z klientem. Sporo ćwiczymy!

Zapisz się już teraz!

Cel szkolenia:

 • Przygotowanie pracowników do pracy z klientem,
 • wzrost kompetencji pracowniczych w zakresie profesjonalnej obsługi klienta,
 • nabycie kompetencji w zakresie efektywnej komunikacji z klientem,
 • rozwiązywania trudnych sytuacji w kontakcie z nim,
 • radzenia sobie ze stresem w pracy

Korzyści ze szkolenia:

 • Poprawa jakości w obsłudze klienta,
 • lepsze rozpoznawanie jego potrzeb I dostosowanie się do oczekiwań klientów,
 • mniejsza ilość reklamacji i trudnych sytuacji,
 • poprawa wizerunku firmy i wzrost zadowolenia klientów

Dla kogo:

- pracownicy działów obsługi klienta

- pracownicy działów sprzedaży

- managerowie działów, mający kontakt z klientami

- wszystkie inne osoby chcące poszerzyć swoją wiedzę i kompetencje w zakresie obsługi trudnego klienta

 

Program szkolenia:

 • Obsługa klienta
 • Klient i jego oczekiwania
 • Etapy obsługi klienta
 • Pierwsze wrażenie i jego znaczenie we współpracy z klientem
 • Powitanie
 • Efektywna komunikacja
 • Komunikacja werbalna i niewerbalna
 • Aktywne słuchanie
 • Bariery efektywnego słuchania
 • Skuteczna komunikacja
 • Bariery i zakłócenia komunikacyjne
 • Analiza oczekiwań klienta (rozpoznanie sprawy) i praca z klientem
 • Ustalenie celu rozmowy z klientem, analiza jego potrzeb i oczekiwań
 • Utrzymanie kontroli nad rozmową
 • Język korzyści
 • Pozytywne sformułowania
 • Technika logicznej perswazji
 • Typy klientów i praca z nimi
 • Typy klientów
 • Dostosowanie się do poszczególnych typów klienta
 • Asertywność w kontakcie z klientem
 • Zachowanie asertywne
 • Asertywna odmowa
 • Asertywna reakcja na krytykę i atak
 • Trudne sytuacje w relacjach z klientem
 • Panowanie nad emocjami
 • Trudny klient- jak zrobić z niego najlepszego klienta
 • Techniki rozwiazywania konfliktów
 • Radzenie sobie ze stresem
 • Rodzaje stresu
 • Sposoby i techniki radzenia sobie ze stresem
 • Podsumowanie
Forma szkolenia: wykład połączony z warsztatami i ćwiczeniami Czas trwania: 16h (dwa dni szkoleniowe)
 

Korzystając ze szkolenia otrzymasz:

 

√ komplet materiałów szkoleniowych

√ lunch

√ dostęp do całodziennego bufetu kawowego

√ imienny certyfikat ukończenia szkolenia

√ gwarancję indywidualnych konsultacji z trenerem przez 6 miesięcy od zakończenia szkolenia (telefonicznych i mailowych)

 

Metody szkolenia:

 

Wykład angażujący uczestników szkolenia

Trenerzy przekazują wiedzę teoretyczną angażując uczestników szkolenia do aktywnego udziału w szkoleniu

 

Warsztaty i ćwiczenia

Trenerzy angażują uczestników szkolenia do przećwiczenia poznawanych umiejętności poprzez specjalnie przygotowane zestawy zadań, kreatywnych ćwiczeń i innych aktywności

 

Burze mózgów

Trenerzy aktywizują grupę w celu wspólnego poszukiwania nowych pomysłów, kreatywnych rozwiązań, nowych dróg

 

Gry szkoleniowe,/p>

Trenerzy stosując to narzędzie umożliwiają uczestnikom szkolenia spojrzenie na tematykę szkolenia z innej perspektywy, kreatywnie wpływając na przyswajanie nowej wiedzy

 

Dyskusja moderowana

Dyskusja jest dla uczestników szkolenia źródłem wymiany doświadczeń, możliwością podzielenia się swoją wiedzą z innymi oraz spojrzenia na problem z innej perspektywy

 

Praca z kamerą

Dzięki ćwiczeniom z użyciem kamery, uczestnicy szkolenia mają możliwość dostrzeżenia swoich obszarów do poprawy i aktywnego przepracowania ich