Przeprowadzanie szkoleń dla pracowników. Metody i najlepsze praktyki

Trening pracownika pod okiem przełożonego! Jak przygotować i poprowadzić szkolenie, żeby przyniosło oczekiwane efekty, jak znaleźć słabe strony naszego podwładnego, jak nad nimi pracować, jak dawać konstruktywną informację zwrotną, dużo praktykujemy!

Zapisz się już teraz!

Dla kogo:

Szkolenie przeznaczone jest dla:
 • osób pracujących na stanowiskach kierowniczych,
 • managerów,
 • szkoleniowców
 • i wszystkich innych, którzy chcą rozwijać swoich podwładnych poprzez szkolenia i trening on the job.
W trakcie szkolenia stosujemy wiele ćwiczeń i praktyki w stosowaniu treningu on the job.
 

Cel szkolenia:

 • Nabycie umiejętności przygotowania i poprowadzenia efektywnego szkolenia,
 • Nabycie umiejętności prawidłowej komunikacji z uczestnikami szkoleń,
 • Nabycie umiejętności pracy z podwładnym, która przełoży się na jego efektywność,
 • Nabycie umiejętności diagnozowania i wybrania obszaru do rozwoju u pracownika,
 • Nabycie umiejętności konstruowania i przekazywania prawidłowej informacji zwrotnej pracownikowi

 

Program szkolenia


 Grupa i procesy grupowe

 1. Grupa – czym jest, jak działa, fazy rozwoju
 2. Procesy grupowe
 3. Postawa szkolącego a procesy grupowe
 4. Przygotowywanie szkolenia

 5. Narzędzia diagnostyczne do przygotowania szkolenia
 6. Tworzymy projekt szkoleniowy
 7. Pracujemy z grupą!

 8. Komunikacja na linii trener – osoby szkolone
 9. Modele pracy w szkoleniach
 10. Metody prowadzenia szkoleń
 11. Szkolenia on the job

 12. Czym jest praca on the job, a czym nie jest
 13. Przygotowanie do pracy on the job
 14. Wybór obszaru do rozwoju u pracownika
 15. Pracujemy wspólnie on the job!
 16. Informacja zwrotna

 17. Czym jest i w jakim celu ją przekazujemy, waga informacji zwrotnej
 18. Modele informacji zwrotnej
 19. Ocena efektywności szkolenia

 20. Co wpływa na efektywność szkolenia
 21. Mierzenie efektywności szkolenia
 22. Podsumowanie, wnioski

  Czas trwania : 16 h Forma szkolenia: wykłady, warsztaty, ćwiczenia, praca z kamerą
 

Korzystając ze szkolenia otrzymasz:

 

√ komplet materiałów szkoleniowych

√ lunch

√ dostęp do całodziennego bufetu kawowego

√ imienny certyfikat ukończenia szkolenia

√ gwarancję indywidualnych konsultacji z trenerem przez 6 miesięcy od zakończenia szkolenia (telefonicznych i mailowych)

 

Metody szkolenia:

 

Wykład angażujący uczestników szkolenia

Trenerzy przekazują wiedzę teoretyczną angażując uczestników szkolenia do aktywnego udziału w szkoleniu

 

Warsztaty i ćwiczenia

Trenerzy angażują uczestników szkolenia do przećwiczenia poznawanych umiejętności poprzez specjalnie przygotowane zestawy zadań, kreatywnych ćwiczeń i innych aktywności

 

Burze mózgów

Trenerzy aktywizują grupę w celu wspólnego poszukiwania nowych pomysłów, kreatywnych rozwiązań, nowych dróg

 

Gry szkoleniowe

Trenerzy stosując to narzędzie umożliwiają uczestnikom szkolenia spojrzenie na tematykę szkolenia z innej perspektywy, kreatywnie wpływając na przyswajanie nowej wiedzy

 

Dyskusja moderowana

Dyskusja jest dla uczestników szkolenia źródłem wymiany doświadczeń, możliwością podzielenia się swoją wiedzą z innymi oraz spojrzenia na problem z innej perspektywy

 

Praca z kamerą

Dzięki ćwiczeniom z użyciem kamery, uczestnicy szkolenia mają możliwość dostrzeżenia swoich obszarów do poprawy i aktywnego przepracowania ich