Kluczowe Umiejętności Menedżerskie

W pracy menedżera kluczowymi umiejętnościami są: umiejętność współpracy, podejmowania decyzji, wyznaczania zadań pracownikom, wspierania ich, wymaganie i egzekwowanie pożądanych zachowań, komunikatywność, umiejętność pracy on the job.
Podczas szkolenia koncentrujemy się na nabyciu kluczowych i niezbędnych umiejętności menedżerskich potrzebnych do sprawnego zarządzania zespołem oraz sprawnej organizacji pracy w codzienności szefa zespołu

Zapisz się już teraz!

Cel szkolenia:

 

Celem szkolenia jest nabycie umiejętności menedżerskich potrzebnych do sprawnego zarządzania zespołem oraz sprawnej organizacji pracy w codzienności szefa zespołu. Koncentrujemy się szczególnie na nabyciu kluczowych umiejętności:

   

√ sprawnego kierowania zespołem

√ wypracowania autorytetu i wiarygodności w oczach swojego zespołu

√ skutecznego komunikowania się i rozwiązywania konfliktów

√ odpowiedniego motywowania pracowników

√ bycia asertywnym

√ wyznaczania zadań pracownikom

√ egzekwowania odpowiednich zachowań

√ wspierania pracowników w osiąganiu celów poprzez pracę z nimi nad obszarami do rozwoju (on the job)

 

Dla kogo:

     

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które przygotowują się do objęcia stanowiska menedżerskiego lub też już stawiają pierwsze kroki w roli menedżera. Zapraszamy również wszystkie inne osoby, które chcą w przyszłości pracować na stanowisku lidera zespołu

 

Korzyści ze szkolenia:

 

Uczestnicy szkolenia:

 

√ wejdą w rolę menedżera z odpowiednimi zasobami wiedzy i kompetencji, dzięki czemu poczują się pewnie na nowym stanowisku pracy

√ będą umieli budować swój autorytet w zespole

√ będą umieli sprawnie komunikować się z innymi, rozwiązywać pojawiające się problemy oraz konflikty

√ wypracują postawę asertywną, która wpłynie pozytywnie na budowanie wizerunku szefa

√ nauczą się, jak delegować zadania i oceniać pracowników

√ poznają metody motywowania podległego zespołu

 

Program szkolenia

 • Rola i zadania menedżera

 • Skuteczność menedżera – czym jest i co na nią wpływa
 • Umiejętności przydatne w pracy menedżera
 • Cechy sprawnego menedżera
 • Autorytet i zaufanie w zespole

 • Budowanie autorytetu
 • Zachowania niszczące autorytet
 • Wypracowywanie zaufania w zespole
 • Komunikacja w grupie

 • Podejmowanie decyzji przez grupę
 • Proces decyzyjny
 • Trudności związane z podejmowaniem decyzji
 • Sposoby radzenia sobie z trudnymi sytuacjami
 • Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych
 • Zarządzanie sytuacyjne wg Blancharda

 • Diagnozowanie etapów rozwoju pracowników wg Blancharda
 • Style zarządzania a sposób pracy z pracownikiem (wsparcie-szkolenie-coaching)
 • Zarządzanie poprzez cele
 • Rozwijanie potencjału pracowniczego z uwzględnieniem typów osobowości
 • Delegowanie i wyznaczanie pracownikom zadań

 • Cel delegowania zadań
 • Sposoby delegowania zadań
 • Egzekwowanie wykonania zadania i odpowiednich zachowań
 • Informacja zwrotna (SPINKA, kanapka)
 • Motywowanie

 • Motywacja – czym jest i jaki jest jej mechanizm
 • Indywidualne motywatory – czym są i jak je rozpoznać
 • Jak ustalić sposób skutecznego motywowania pracowników
 • Jak skutecznie motywować
 • Stres i strategie radzenia sobie ze stresem

 • Czym jest stres i jaka jest jego rola
 • Mechanizmy powstawania stresu
 • Oznaki stresu
 • Predyspozycje osobowościowe a stres
 • pozytywne aspekty stresu
 • rozpoznanie własnych stresorów
 • Techniki radzenia sobie ze stresem
 • Praca „on the job”

 • Jak ustalić z pracownikiem obszar do rozwoju
 • Jak wspierać pracownika w osiąganiu przez niego celu
 • Praca „on the job”
 • Informacja zwrotna SPINKA Kanapka
 • Podsumowanie

 • Wnioski
 

Czas trwania: 3 dni szkoleniowe

 

Korzystając ze szkolenia otrzymasz:


 

√ komplet materiałów szkoleniowych

√ lunch

√ dostęp do całodziennego bufetu kawowego

√ imienny certyfikat ukończenia szkolenia

√ gwarancję indywidualnych konsultacji z trenerem przez 6 miesięcy od zakończenia szkolenia (telefonicznych i mailowych)

 

Metody szkolenia:

 

Wykład angażujący uczestników szkolenia

Trenerzy przekazują wiedzę teoretyczną angażując uczestników szkolenia do aktywnego udziału w szkoleniu

 

Warsztaty i ćwiczenia

Trenerzy angażują uczestników szkolenia do przećwiczenia poznawanych umiejętności poprzez specjalnie przygotowane zestawy zadań, kreatywnych ćwiczeń i innych aktywności

Burze mózgów

Trenerzy aktywizują grupę w celu wspólnego poszukiwania nowych pomysłów, kreatywnych rozwiązań, nowych dróg

Dyskusja moderowana

Dyskusja jest dla uczestników szkolenia źródłem wymiany doświadczeń, możliwością podzielenia się swoją wiedzą z innymi oraz spojrzenia na problem z innej perspektywy