Intermediate Business English

Szkolenie ma formę intensywnego treningu, podczas którego uczestnicy szkolenia nauczą się języka angielskiego używanego zarówno w branży businessu jak i w branży gospodarczej, politycznej, ekonomicznej, itp., tak by moc się efektywnie porozumiewać z osobami anglojęzycznymi (Native Speakers). Szkolenie jest skoncentrowane na rozwijaniu i pogłębianiu umiejętności językowych potrzebnych w pracy, szkole i na uczelni. Szkolenie ma także za zadanie zapoznanie uczestników ze słownictwem gospodarki, biznesu i polityki z uwzględnieniem aktualnej terminologii.

Zapisz się już teraz!
Metoda nauczania Intermediate Business English jest oparta na nowoczesnej kanadyjskiej metodzie nauki jęz. angielskiego dla nowo przybylych, której celem, jest jak najszybsze i jak najskuteczniejsze nauczenie jęz. angielskiego tak by jak najszybciej mogli się efektywnie porozumiewać z Native Speakers. Szkolenie Intermediate English jest prowadzone przez kanadyjskiego trenera, który posiada ponad trzydziestoletnie doświadczenie w prowadzeniu nowoczesnych i skutecznych szkoleń. Szkolenie, które ma formę intensywnego treningu, podczas którego uczestnicy szkolenia nauczą się języka angielskiego używanego zarówno w branży businessu jak i w branży gospodarczej, politycznej, ekonomicznej, itp., tak by moc się efektywnie porozumiewać z osobami anglojęzycznymi (Native Speakers). Szkolenie jest skoncentrowane na rozwijaniu i pogłębianiu umiejętności językowych potrzebnych w pracy, szkole i na uczelni. W trakcie zajęć uczestnicy będą mieli możliwość ćwiczenia i rozwijania swoich umiejętności językowych w sytuacjach biznesowych takich, jak: spotkania, rozmowy i prezentacje. Szkolenie ma za zadanie zapoznanie uczestników ze słownictwem gospodarki, biznesu i polityki z uwzględnieniem aktualnej terminologii. Specjalnie wyselekcjonowane teksty dotyczą codziennych wydarzeń i są odpowiednio adaptowane do potrzeb dydaktycznych i zawierają kluczową dla wybranej tematyki nomenklaturę i leksykę oraz połączenia wyrazowe i konstrukcje syntaktyczne. Uczestnicy szkolenia poznają również najnowsze terminy i terminologie oraz pojęcia z zakresu praktyki ekonomicznej, finansowej, politycznej i businessowej. Szkolenie pogłębia także sprawność czytania tekstów oraz rozumienia ich ze słuchu i ułatwia nabycie umiejętności referowania informacji i przedstawiania własnych opinii w formach ustnej i pisemnej. Szkolenie zawiera także słowniczki terminologiczne, diagramy i wykresy przedstawiające graficznie najważniejsze połączenia wyrazowe oraz ćwiczenia i teksty utrwalające słownictwo i konstrukcje gramatyczne.

II. KORZYŚCI ZE SZKOLENIA

Uczestnicy szkolenia:

 Nauczą się języka angielskiego w branży businessu i w swojej specyficznej branży
 Rozwiną i pogłębia umiejętności językowych potrzebne w pracy
 Rozwiną i pogłębią umiejętności czytania ze zrozumieniem tekstów dotyczących obecnych wydarzeń politycznych, ekonomicznych, gospodarczych, businessowych, itp.,
 Rozwiną i pogłębią umiejętności rozumienia wypowiedzi np. na spotkaniach, konferencjach, w radiu, telewizji, itp.
 Zapoznają się ze słownictwem gospodarki, biznesu i polityki z uwzględnieniem aktualnej terminologii
 Rozwiną i pogłębią kluczową nomenklaturę i leksykę oraz polaczenia wyrazowe i konstrukcje syntaktyczne tak i w branży businessu jak i w branży gospodarczej, politycznej, ekonomicznej, itp.
 Nabędą umiejętności przekazywania informacji i przedstawiania własnej opinii i konkluzji w formie ustnej jak i pisemnej oraz prowadzenia konwersacji na tematy profesjonalne, polityczne, gospodarcze, ekonomiczne, businessowe, itd.
 Rozwiną i pogłębią umiejętności językowych potrzebne tak i w branży businessu jak i w branży gospodarczej, politycznej, ekonomicznej, itp.,
 Nauczą się rozumienia prawdziwego, mówionego przez „native speakers” języka angielskiego
 Nauczą się skutecznej komunikacji w środowisku biznesowym (podczas konferencji, prezentacji, spotkań, rozmów, etc.)
 Rozwiną znajomość gramatyki oraz zwiększą zasób słownictwa
 Rozwiną praktyczne umiejętności w zakresie efektywnej komunikacji z osobami Anglo języcznymi
 Poznają różnice pomiędzy stylem formalnym i nieformalnym
 Poznają różnice kulturowe w prowadzeniu businessu w kulturze Anglo-Saxon
 Naucza się zwrotów i slangu businessowego
 Nawiążą kontakty z profesjonalistami pracującymi w różnych branżach
 Przygotują się do egzaminów, (jeśli będzie tego potrzeba).

PROFIL UCZESTNIKÓW

Oferowane szkolenie jest przeznaczone dla finansistów, biznesmenów, dyplomatów, dziennikarzy, specjalistów z zakresu zarządzania, studentów i każdego, kto chciałby pogłębić swoją wiedzę i umiejętność używania jęz. angielskiego.

III. PROGRAM SZKOLENIA

A. INTRODUCTION
1. Teacher
2. Students
3. The course

B. REVIEW OF ENGLISH GRAMMAR
1. Tenses
2. Nouns and compounds
3. Articles
4. Modals
5. Passives
6. Question, reporting questions, answering negative questions, wh-questions
7. Relative clauses and other type of clauses
8. Pronouns and reflexive pronouns
9. Adjectives
10. Adverbs and conjunctions
11. Prepositions
12. Etc.

C. TOPICS
1. Economic and political relations
2. Diplomatic relations
3. The president, parliament and government
4. Companies and entrepreneurs
5. An emerging economy
6. Contracts, deals and tenders
7. Fairs and exhibitions
8. Economic performance
9. Monetary policy
10. The central bank
11. On the stock markets
12. Currencies and the foreign exchanges
13. Fiat money
14. Gold is money
15. On the commodity markets
16. Current economic situation

Wyżej wymieniony program szkolenia ma charakter informacyjny. Wszystkie nasze szkolenia przygotowywane są na podstawie wnikliwej analizy potrzeb naszych Klientów i są one dostosowane do jej/jego potrzeb i oczekiwań. Program szkolenia może być wzbogacony o rodzaje pism używanych w danej branży.

IV. METODY SZKOLENIOWE

Szkolenie ma charakter interaktywnych wykładów i warsztatów.
 Wykłady połączone z prezentacją multimedialną
 Ćwiczenia i gry leksykalne
 Praca domowa
 Praca indywidualna
 Praca w parach
 Praca w grupach

Prowadzący/Business Trainer:

Matthew Boyd, M.B.A., B. Comm., C.F.E. – kanadyjski trener i lektor języka angielskiego (Native Speaker) polskiego pochodzenia. Jest wyspecjalizowanym trenerem biznesu i lektorem posiadającym ponad trzydziestoletnie doświadczenie w prowadzeniu nowoczesnych i skutecznych szkoleń i kursów językowych. Opracował skuteczną metodę nauki jęz. angielskiego, co skutkuje bardzo szybkim posługiwaniem się tym językiem – w mowie i piśmie - przez jego studentów.
Opracowuje, przygotowuje i prowadzi specjalistyczne szkolenia biznesowe w języku angielskim a także kursy języka angielskiego. Posiada wieloletnie doświadczenie w przygotowaniu i prowadzeniu kursów konwersacyjnych na rożnych poziomach jak i kursów przygotowujących do egzaminów z tego języka, takich jak: Cambridge FCE, CAE, CPE, TOEFL, IELTS, LCCI English for Business, TOLES, GMAT, co przekłada się na sukcesy osób, z którymi pracuje. Lata zawodowej praktyki wykorzystał przy autorskim opracowaniu wielu specjalistycznych szkoleń, takich jak: Effective Business Negotiations in English, Effective Business Correspondence in English, Effective Public Speaking And Business Presentations In English, Successful job interview in English, Angielski dla prawników - Legal English, Business English, English for Managers, Executive English i innych.
Przygotowuje szkolenia businessowe i prowadzi je w jęz. angielskim dostosowując się do specyficznych potrzeb klienta. Potrafi przygotować każdy rodzaj szkolenia językowego po angielsku w zależności od specyficznych potrzeb Klienta.

Matthew Boyd, M.B.A., B. Comm., C.F.E. – an experienced, Canadian English language trainer and lecturer (of a Polish descent) with over 30 years of practical experience in preparing and teaching English. Developed an effective method to teach English which resulted in his students learning English very rapidly. Prepared his students for exams such as Cambridge FCE, CAE, CPE, TOEFL, IELTS, LCCI English for Business, TOLES, GMAT, Nowa Matura in English, etc. Developed and conducted specific seminars in English such as Legal English, Business English, English for Managers, Executive English, English for Medical Staff, Effective Business Negotiations in English, Effective Business Correspondence in English, Effective Public Speaking And Business Presentations In English, Successful job interview in English and many, many more. Able to prepare any type of English language seminar in accordance to his clients’ needs.