Effective Business Correspondence in English

Szkolenie ma formę intensywnego treningu, podczas którego uczestnicy nauczą się redagować różne formy korespondencji biznesowej w języku angielskim (emails, memos, CV, cover letters, MOU, job applications, letters, , presentations, publications, etc.) .

Zapisz się już teraz!
OPIS SZKOLENIA

Szkolenie Effective Business Correspondence in English seminar ma formę intensywnego treningu, podczas którego uczestnicy szkolenia nauczą się redagować różne formy korespondencji biznesowej (emails, job applications, letters, presentations, publications, etc.) w języku angielskim. Metoda nauczania Effective Business Correspondence in English jest oparta na nowoczesnej kanadyjskiej metodzie nauki jez. angielskiego, tak i mówionego jak i pisanego

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA

Uczestnicy szkolenia:

 Nauczą się poprawnej pisowni angielskiej
 Nauczą się redagować różne formy korespondencji biznesowej
 Rozwiną praktyczne umiejętności w zakresie korespondencji służbowej i biznesowej
 Poznają zasady redagowania pism w języku angielskim
 Poznają różnice pomiędzy stylem formalnym i nieformalnym
 Zapoznają się z rodzajami pism korespondencji biznesowej
 Nauczą się używać typowe zwroty wykorzystywane w korespondencji biznesowej w języku angielskim
 Nauczą się pisać m. in.: listy formalne, maile, notatki, zapytania ofertowe, raporty, wnioski, reklamacje, CV, listy motywacyjne, itp. w języku angielskim.

PROGRAM SZKOLENIA

o Principles of Effective Writing - zasady efektywnego pisania
o Formal and informal English - język formalny i nieformalny
o Appropriate style and register - odpowiedni styl i rejestr
o Abbreviations - skróty
o Business letters - listy formalne
o Writing effective CV and cover letters - efektywne CV i listy motywacyjne
o Informal letters – listy nieformalne
o E-mails- maile
o Memos - notatki
o Enquiries – zapytania ofertowe
o Replies - odpowiedzi na zapytania ofertowe
o Orders - zamówienia
o Reports - raporty
o Proposals - wnioski
o Complaints - reklamacja
o Adjustments - odpowiedzi na reklamacje
o Others - inne tematy efektywnej pisowni

Wyżej wymieniony program szkolenia ma charakter informacyjny. Program szkolenia dostosowany jest do potrzeb i oczekiwań klienta. Może być wzbogacony o rodzaje pism używanych w danej branży.

METODY SZKOLENIOWE

Szkolenie ma charakter wykładów i warsztatów i w całości jest prowadzone w języku angielskim.

• Mini wykłady połączone z prezentacją multimedialną
• Case studies (analiza przypadków)
• Praca indywidualna
• Praca w parach
• Praca w grupach
• Ćwiczenia i gry leksykalne

Prowadzący/Business Trainer:

Matthew Boyd, M.B.A., B. Comm., C.F.E. – kanadyjski trener i lektor języka angielskiego (Native Speaker) polskiego pochodzenia. Jest wyspecjalizowanym trenerem biznesu i lektorem posiadającym ponad trzydziestoletnie doświadczenie w prowadzeniu nowoczesnych i skutecznych szkoleń i kursów językowych. Opracował skuteczną metodę nauki jęz. angielskiego, co skutkuje bardzo szybkim posługiwaniem się tym językiem – w mowie i piśmie - przez jego studentów.

Opracowuje, przygotowuje i prowadzi specjalistyczne szkolenia biznesowe w języku angielskim a także kursy języka angielskiego. Posiada wieloletnie doświadczenie w przygotowaniu i prowadzeniu kursów konwersacyjnych na rożnych poziomach jak i kursów przygotowujących do egzaminów z tego języka, takich jak: Cambridge FCE, CAE, CPE, TOEFL, IELTS, LCCI English for Business, TOLES, GMAT, co przekłada się na sukcesy osób, z którymi pracuje. Lata zawodowej praktyki wykorzystał przy autorskim opracowaniu wielu specjalistycznych szkoleń, takich jak: Effective Business Negotiations in English, Effective Business Correspondence in English, Effective Public Speaking And Business Presentations In English, Successful job interview in English, Angielski dla prawników - Legal English, Business English, English for Managers, Executive English i innych.

Przygotowuje szkolenia businessowe i prowadzi je w jęz. angielskim dostosowując się do specyficznych potrzeb klienta. Potrafi przygotować każdy rodzaj szkolenia językowego po angielsku w zależności od specyficznych potrzeb Klienta.

Matthew Boyd, M.B.A., B. Comm., C.F.E. – an experienced, Canadian English language trainer and lecturer (of a Polish descent) with over 30 years of practical experience in preparing and teaching English. Developed an effective method to teach English which resulted in his students learning English very rapidly. Prepared his students for exams such as Cambridge FCE, CAE, CPE, TOEFL, IELTS, LCCI English for Business, TOLES, GMAT, Nowa Matura in English, etc. Developed and conducted specific seminars in English such as Legal English, Business English, English for Managers, Executive English, English for Medical Staff, Effective Business Negotiations in English, Effective Business Correspondence in English, Effective Public Speaking And Business Presentations In English, Successful job interview in English and many, many more. Able to prepare any type of English language seminar in accordance to his clients’ needs.