Beginners Business English

Szkolenie Beginners Business English ma formę intensywnego treningu, podczas którego uczestnicy szkolenia nauczą się podstaw języka angielskiego tak by moc się porozumiewać z osobami Anglo języcznymi (Native Speakers). Szkolenie ma formę intensywnego treningu i jest skoncentrowane na rozwijaniu i pogłębianiu umiejętności językowych potrzebnych w pracy, szkole lub uczelni.

Zapisz się już teraz!
OPIS SZKOLENIA

Szkolenie ma formę intensywnego treningu, podczas którego uczestnicy szkolenia nauczą się podstaw języka angielskiego tak by moc się porozumiewać z osobami Anglo języcznymi (Native Speakers). Szkolenie ma formę intensywnego treningu i jest skoncentrowane na rozwijaniu i pogłębianiu umiejętności językowych potrzebnych w pracy, szkole lub uczelni. Oferowane szkolenie jest przeznaczone dla finansistów, biznesmenów, dyplomatów, dziennikarzy, specjalistów z zakresu zarządzania i innych pokrewnych dziedzin. Szkolenie przygotowuje do czytania ze zrozumieniem tekstów dotyczących obecnych wydarzeń politycznych, ekonomicznych, gospodarczych, businessowych, itp., oraz rozumienia wypowiedzi np. na spotkaniach, konferencjach, w radiu, telewizji, itp. Specjalnie wyselekcjonowane teksty dotyczą codziennych wydarzeń i są odpowiednio adaptowane do potrzeb dydaktycznych i zawierają kluczową dla wybranej tematyki nomenklaturę i leksykę oraz połączenia wyrazowe i konstrukcje syntaktyczne. Uczestnicy szkolenia poznają również najnowsze terminy i terminologie oraz pojęcia z zakresu praktyki gospodarczej, finansowej, politycznej i businessowej. Szkolenie Beginners Business English umożliwia także nabycie umiejętności przekazywania informacji i przedstawiania własnej opinii i konkluzji w formie ustnej jak i pisemnej oraz prowadzenia konwersacji na tematy profesjonalne, ekonomiczne, businessowe, itp. W trakcie zajęć uczestnicy będą mieli możliwość ćwiczenia i rozwijania swoich umiejętności językowych w sytuacjach biznesowych takich, jak: spotkania, rozmowy i prezentacje. Szkolenie ma za zadanie zapoznanie uczestników ze słownictwem gospodarki, biznesu i polityki z uwzględnieniem aktualnej terminologii. Wyrabia ono także sprawność czytania tekstów z tego zakresu oraz rozumienia ich ze słuchu, ułatwia nabycie umiejętności referowania informacji i przedstawiania własnych opinii w formach ustnej i pisemnej, jak i wyjaśnia najważniejsze połączenia wyrazowe oraz zawiera ćwiczenia i teksty utrwalające słownictwo i poprawne konstrukcje gramatyczne.

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA

Uczestnicy szkolenia:  Nauczą się podstaw języka angielskiego  Nauczą się gramatyki języka angielskiego  Poznają zasady poprawnej mowy języka angielskiego  Nauczą się poprawnie używać gramatyki języka angielskiego  Rozwiną praktyczne umiejętności w zakresie komunikacji z osobami Anglo języcznymi  Poznają różnice pomiędzy stylem formalnym i nieformalnym  Zapoznają się z rożnymi czasami  Nauczą się rozumieć prawdziwy, mówiony przez „Native Speakers” język angielski

PROGRAM SZKOLENIA

I. TENSES

A. Present:
1. Present simple 2. Present continuous
B. Past:
1. Past simple 2. Past continuous 3. Past perfect
C. Future
1. Will 2. going to; 3. shall 4. Present continuous for the future

II. Modals

III. Passives

1. Forming passive sentences 2. Using passives

IV. Questions

1. Forming questions; 2. Wh-questions.

V. Nouns and compounds

1. Countable and uncountable nouns

2. Agreement between subject and verb (1)

3. The possessive form of nouns

VI. Articles

1. A/an and one 2. The and a/an (2): 'things already known', etc. 3. Some and zero article with plural and uncountable nouns 4. The, zero article and a/an: 'things in general'

VII. Determiners and quantifiers

1. Some and any; something, somebody, etc. 2. Much (of), many (of), a lot of, lots (of), etc. 3. All (of), the whole (of), both (of)

VIII. Pronouns, substitution and leaving out words
1. Reflexive pronouns 2. One and ones

IX. Adjectives

1. Adjectives: position (1) 2. Adjectives and adverbs 3. Prepositions after adjectives 4. Adjectives+ that-clause or to-infinitive

X. Adverbs and conjunctions

1. Position of adverbs 2. Adverbs of place, indefinite frequency, and time 3. Giving reasons: as, because, because of, etc.; for and with

XI. Conditional sentences 1. Conditional sentences (1): verb tenses 2. Conditional sentences (2)

XII. Prepositions

1. Prepositions of place 2. Prepositions of time 3. Prepositions after verbs (1)

XIII. TOPICS and TEXTS

1. Economic and political relations 2. Companies and entrepreneurs 3. An emerging economy 4. Contracts, deals and tenders 5. Fairs and exhibitions 6. Economic performance 7. Monetary policy 8. Current economic situation

XIV. Summary and Review

Wyżej wymieniony program szkolenia ma charakter informacyjny. Wszystkie nasze szkolenia przygotowywane są na podstawie wnikliwej analizy potrzeb naszych Klientów i są one dostosowane do jej/jego potrzeb i oczekiwań. Program szkolenia może być wzbogacony o słownictwo i pisownię używaną w danej branży. Program szkolenia dostosowany jest do potrzeb i oczekiwań klienta i może zostać dopasowany do umiejętności uczestników oraz może zostać wzbogacony o rodzaje komunikacji używanej specyficznie w danej branży.

METODY SZKOLENIOWE

Szkolenie ma charakter interaktywnych wykładów i warsztatów.  Wykłady połączone z prezentacją multimedialną  Ćwiczenia i gry leksykalne  Praca domowa  Praca indywidualna  Praca w parach  Praca w grupach

Trener businessu i lektor

Matthew Boyd, M.B.A., B. Comm., C.F.E. – kanadyjski trener i lektor języka angielskiego(Native Speaker) polskiego pochodzenia. Jest wyspecjalizowanym trenerem biznesu i lektorem posiadającym ponad trzydziestoletnie doświadczenie w prowadzeniu nowoczesnych i skutecznych szkoleń i kursów językowych. Opracował skuteczną metodę nauki jęz. angielskiego, co skutkuje bardzo szybkim posługiwaniem się tym językiem – w mowie i piśmie - przez jego studentów. Opracowuje, przygotowuje i prowadzi specjalistyczne szkolenia biznesowe w języku angielskim a także kursy języka angielskiego. Posiada wieloletnie doświadczenie w przygotowaniu i prowadzeniu kursów konwersacyjnych na rożnych poziomach jak i kursów przygotowujących do egzaminów z tego języka, takich jak: Cambridge FCE, CAE, CPE, TOEFL, IELTS, LCCI English for Business, TOLES, GMAT, co przekłada się na sukcesy osób, z którymi pracuje. Lata zawodowej praktyki wykorzystał przy autorskim opracowaniu wielu specjalistycznych szkoleń, takich jak: Effective Business Negotiations in English, Effective Business Correspondence in English, Effective Public Speaking And Business Presentations In English, Successful job interview in English, Angielski dla prawników - Legal English, Business English, English for Managers, Executive English i innych. Przygotowuje szkolenia businessowe i prowadzi je w jęz. angielskim dostosowując się do specyficznych potrzeb klienta. Potrafi przygotować każdy rodzaj szkolenia językowego po angielsku w zależności od specyficznych potrzeb Klienta.

Business Trainer and English language lecturer

Matthew Boyd, M.B.A., B. Comm., C.F.E. – an experienced, Canadian English language trainer and lecturer (of a Polish descent) with over 30 years of practical experience in preparing and teaching English. Developed an effective method to teach English which resulted in his students learning English very rapidly. Prepared his students for exams such as Cambridge FCE, CAE, CPE, TOEFL, IELTS, LCCI English for Business, TOLES, GMAT, Nowa Matura in English, etc. Developed and conducted specific seminars in English such as Legal English, Business English, English for Managers, Executive English, English for Medical Staff, Effective Business Negotiations in English, Effective Business Correspondence in English, Effective Public Speaking And Business Presentations In English, Successful job interview in English and many, many more. Able to prepare any type of English language seminar in accordance to his clients’ needs.