Asertywność

Jak odmówić szefowi, kiedy kolejny raz sugeruje pracę w nadgodzinach? Jak zareagować na krytykę ze strony innych? Jak poprosić o pomoc? Jak czuć się dobrze wyrażając swoje prawdziwe emocje i nie musieć ich ukrywać? Na te i na wiele innych pytań znajdziesz odpowiedź na naszym szkoleniu. To wszystko przy pysznych przekąskach i napojach!

Zapisz się już teraz!

Cel szkolenia:

 
 • Ukształtowanie i wypracowanie postawy asertywnej w kontakcie z innymi.
 • Nabycie umiejętności wyrażania swojego zdania, konstruktywnej krytyki i reakcji na nią, wyznaczania granic, odmawiania w sposób komfortowy dla obu stron.
 • Wypracowanie i przećwiczenie schematów reagowania w różnych sytuacjach wymagających asertywnej postawy.
 

Korzyści ze szkolenia:

 

- nabycie umiejętności reagowania na krytykę, agresję

- rozwinięcie umiejętności budowania konstruktywnych komunikatów odmowy, krytyki, informacji zwrotnej

- rozwinięcie poczucia pewności siebie, własnej wartości

- możliwość wykorzystania zdobytej wiedzy w bardzo szerokim zakresie w życiu zarówno prywatnym, jak i zawodowym

 

 

Grupa docelowa:

 • Dla wszystkich, którzy chcą zwiększyć swoje kompetencje w zakresie asertywności i nauczyć się bycia asertywnym zarówno w życiu osobistym jak i zawodowym

 

Program szkolenia

 
 • Asertywność

 • Czym jest asertywność
 • W czym asertywność może nam pomóc
 • Twoje prawa
 • Test asertywności
 • Kształtowanie swojej asertywności
 • Asertywność w praktyce

 • Wyrażanie uczuć
 • Komunikat „JA”
 • Odmawianie
 • Radzenie sobie z krytyką
 • Przyjmowanie komplementów
 •  Percepcja

 • Spostrzeganie – czym jest i jego rola
 • Komunikacja i ujawnianie „Ja”
 • Okno Johari
 • Kwadrat von Thuna
 • Podsumowanie

 • Wnioski i dyskusja
   

Forma szkolenia: wykłady, warsztaty, ćwiczenia

 

Czas trwania: 8h

 

Korzystając ze szkolenia otrzymasz:

 

√ komplet materiałów szkoleniowych

√ lunch

√ dostęp do całodziennego bufetu kawowego

√ imienny certyfikat ukończenia szkolenia

√ gwarancję indywidualnych konsultacji z trenerem przez 6 miesięcy od zakończenia szkolenia (telefonicznych i mailowych)

 

Metody szkolenia:

 

Wykład angażujący uczestników szkolenia

Trenerzy przekazują wiedzę teoretyczną angażując uczestników szkolenia do aktywnego udziału w szkoleniu

 

Warsztaty i ćwiczenia

Trenerzy angażują uczestników szkolenia do przećwiczenia poznawanych umiejętności poprzez specjalnie przygotowane zestawy zadań, kreatywnych ćwiczeń i innych aktywności

 

Burze mózgów

Trenerzy aktywizują grupę w celu wspólnego poszukiwania nowych pomysłów, kreatywnych rozwiązań, nowych dróg

 

Dyskusja moderowana

Dyskusja jest dla uczestników szkolenia źródłem wymiany doświadczeń, możliwością podzielenia się swoją wiedzą z innymi oraz spojrzenia na problem z innej perspektywy