Asertywność w Obsłudze Klienta

Szkolenie ma na celu zapoznanie się z technikami wywierania wpływu, rozpoznawania ich i obrony przed nimi, wypracowanie i przećwiczenie schematów pracy z tzw. trudnym klientem

Zapisz się już teraz!

Cel szkolenia:

 • Ukształtowanie i wypracowanie postawy asertywnej w kontakcie z klientami
 • Nabycie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach, reakcji na krytykę, radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych, wyrażania swojego zdania, konstruktywnej krytyki i reakcji na nią, wyznaczania granic, odmawiania w sposób komfortowy dla obu stron
 • Zapoznanie się z technikami wywierania wpływu, rozpoznawania ich i obrony przed nimi, wypracowanie i przećwiczenie schematów pracy z tzw. trudnym klientem

Grupa docelowa:

 • Osoby pracujące w działach obsługi klienta lub zamierzające taką pracę podjąć
 • Osoby pracujące w działach sprzedaży
 • Osoby mające kontakt z klientami
 • Menedżerowie działów obsługi klienta/sprzedaży

Korzyści:

 • Większa efektywność pracy
 • Poprawa wizerunku Firmy w oczach klienta
 • Poprawa relacji z klientami
 • Lepsze radzenie sobie w sytuacjach trudnych
 • Większa odporność na stres
 • Zwiększenie komfortu pracy

Program szkolenia:

 • Asertywność

 • Czym jest asertywność
 • W czym asertywność może nam pomóc
 • Twoje prawa
 • Test asertywności
 • Kształtowanie swojej asertywności
 • Asertywność w praktyce

 • Wyrażanie uczuć
 • Komunikat „JA”
 • Odmawianie
 • Radzenie sobie z krytyką
 • Przyjmowanie komplementów
 • Percepcja

 • Spostrzeganie – czym jest i jego rola
 • Komunikacja i ujawnianie „Ja”
 • Okno Johari
 • Kwadrat von Thuna
 • Asertywność w obsłudze klienta

 • Trudne sytuacje w obsłudze klienta
 • Radzenie sobie z trudnymi klientami
 • Odmawianie klientom
 • Konflikt
 • Techniki wywierania wpływu i obrony przed nimi

 • Omówienie technik wywierania wpływu
 • W jaki sposób obronić się przed manipulacją
 • Podsumowanie

 • Wnioski i dyskusja

Forma szkolenia: wykłady, warsztaty, ćwiczenia

Czas trwania: 16h


Korzystając ze szkolenia otrzymasz:


√ komplet materiałów szkoleniowych

√ lunch

√ dostęp do całodziennego bufetu kawowego

√ imienny certyfikat ukończenia szkolenia

√ gwarancję indywidualnych konsultacji z trenerem przez 6 miesięcy od zakończenia szkolenia (telefonicznych i mailowych)Metody szkolenia:


Wykład angażujący uczestników szkolenia

Trenerzy przekazują wiedzę teoretyczną angażując uczestników szkolenia do aktywnego udziału w szkoleniu

Warsztaty i ćwiczenia

Trenerzy angażują uczestników szkolenia do przećwiczenia poznawanych umiejętności poprzez specjalnie przygotowane zestawy zadań, kreatywnych ćwiczeń i innych aktywności

Burze mózgów

Trenerzy aktywizują grupę w celu wspólnego poszukiwania nowych pomysłów, kreatywnych rozwiązań, nowych dróg

Gry szkoleniowe

Trenerzy stosując to narzędzie umożliwiają uczestnikom szkolenia spojrzenie na tematykę szkolenia z innej perspektywy, kreatywnie wpływając na przyswajanie nowej wiedzy

Dyskusja moderowana

Dyskusja jest dla uczestników szkolenia źródłem wymiany doświadczeń, możliwością podzielenia się swoją wiedzą z innymi oraz spojrzenia na problem z innej perspektywy

Praca z kamerą

Dzięki ćwiczeniom z użyciem kamery, uczestnicy szkolenia mają możliwość dostrzeżenia swoich obszarów do poprawy i aktywnego przepracowania ich